BÉNÉTEAU CLUB NEDERLAND

Privacyverklaring

 

 PRIVACYBELEID VAN BÉNÉTEAU CLUB NEDERLAND.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bénéteau Club Nederland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Bénéteau Club Nederland of om een andere reden persoonsgegevens aan Bénéteau Club Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is; Bénéteau Club Nederland, Waalbanddijk 75, 6541AJ, Nijmegen, KvK nummer 32081218. De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@beneteauclub.nl.

2 Welke gegevens verwerkt Bénéteau Club Nederland en voor welk doel.

2.1        In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

a)         voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,

b)         adresgegevens eventueel postadres,

c)         telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s),

d)         overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijv. social media accounts.

2.2       Bénéteau Club Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden; 

a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 

b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bénéteau Club Nederland,

c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bénéteau Club Nederland en je te informeren over de ontwikkelingen van Bénéteau Club Nederland.

3 mailberichtgeving (opt-out)

Bénéteau Club Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Bénéteau Club Nederland toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

Bénéteau Club Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bénéteau Club Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bénéteau Club Nederland gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6 Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1     Via de ledenadministratie van Bénéteau Club Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bénéteau Club Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bénéteau Club Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

7 Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.