BÉNÉTEAU CLUB NEDERLAND

BCN vandaag de dag

BCN vandaag de dag

Geplaatst op 08-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Het Coronavirus beheerst nu ons hele leven en we worden beperkt in ons doen en laten, iets waar we aan moeten wennen. Het bestuur hoopt dat u nog in goede gezondheid verkeert en dat dit ook zo zal blijven.

Ook op onze vereniging heeft het Coronavirus grote invloed, zowel de ALV als de Koningstocht zijn komen te vervallen en ook onze bestuursvergaderingen gaan per telefoon of mail.

Zoals gezegd kon de Algemene ledenvergadering (ALV) geen doorgang vinden, daarom kon ook de verkiezing van een nieuwe penningmeester niet doorgaan. Wij hebben u bericht over de procedure die wij wilden volgen om de nieuwe penningmeester met u goedvinden te benoemen. Van de reacties die wij kregen was het overgrote deel akkoord met de voorgestelde procedure. Enige van onze leden maakte ons erop attent dat het beter is om dhr. Hans de Wilde, de voorgestelde kandidaat penningmeester, als Ad Interim penningmeester te benoemen. Het bestuur heeft besloten om dit voorstel te volgen. Wij benoemen dhr. Hans de Wilde als penningmeester Ad Interim en tijdens de eerstvolgende ALV zullen wij voorstellen hem formeel als penningmeester te benoemen.

Wij wensen je sterkte in deze periode en zullen je inlichten over het vervolg van het seizoen, waarin nog een aantal activiteiten gepland staan.

Blijf gezond!