BÉNÉTEAU CLUB NEDERLAND

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Geplaatst op 27-04-2021  -  Categorie: Algemeen

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie, als leden, op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze club. De voortdurende beperkende Corona maatregelen belemmeren ons op dit moment nog steeds activiteiten te organiseren, zo gaat de koningstocht niet door en hebben wij nog steeds geen ledenvergadering kunnen houden. Als we naar het ledenaantal kijken heeft corona ook daar zijn sporen achtergelaten en hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Daar tegenover staat gelukkig dat we ook een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Per saldo zijn we echter wel wat gekrompen. Voor het gezonde voortbestaan van de club is het erg belangrijk dat we niet nog meer leden kwijtraken en we zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manier we een eenvoudig toegankelijke digitale ledenvergadering kunnen houden. Mocht dit lukken dan houden we deze vergadering op donderdagavond 27 mei. Details laten we zo snel mogelijk horen. Bij deze nieuwsbrief zijn, ter informatie, alvast de financiële stukken van 2020 bijgesloten. Hiermee zijn jullie op de hoogte van de financiële positie van onze mooie club. Om jullie een kijkje te geven in de keuken van het bestuur is deze keer ook het verslag van de laatste, eveneens digitale, bestuursvergadering toegevoegd. Alle voorgaande verslagen kun je op de website in ons archief terugvinden.

Of wij een najaarsevenement kunnen organiseren hangt af van versoepelingen die na de vakantie hopelijk zijn doorgevoerd. Wij houden jullie op hoogte en staan in de startblokken om iets te organiseren zodra er wat mogelijk is. Optimistisch als we zijn kijken we ook alvast voorzichtig naar een mogelijk winterevenement. Als je een leuk idee hebt……

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij bootbezitters zijn en we daardoor corona min of meer kunnen ontvluchten maar in de havens blijft oppassen geboden. Inmiddels zijn er alweer een aantal leden onder meer naar Vlieland, Terschelling en rond het IJsselmeer onderweg. Ook uit Zeeland bereiken ons berichten dat leden weer actief aan het zeilen zijn. Anderen maken weer vakantieplannen voor een tocht naar de Oostzee of naar het zuiden.

 Namens het bestuur wens ik alle leden een heel goed vaarseizoen en wij hopen elkaar snel weer te zien en samen activiteiten te ontplooien.

Met vriendelijke groet,

Evert Jochemsen

Voorzitter.